Fundatieherstel

Ambacht als basis!

Kerken, kastelen, stadhuizen, grachtenpanden en landhuizen. Ze hebben de tand des tijds doorstaan. Prachtige gebouwen die voor de eeuwigheid gebouwd lijken te zijn. Toch hebben de meeste gebouwen te maken met fundatieproblemen en moet juist aan deze gebouwen de nodige zorg besteed worden om het goede voor de toekomst te behoudenmoet juist aan deze gebouwen de nodige zorg besteed worde om het goede voor de toekomst te behouden.
Gerichte aanpakGerichte aanpak

Gerichte aanpak

Om cultureel erfgoed duurzaam te (her)funderen is de juiste kennis van mateiralen vereist. DHB Betonbouw pakt elk fundatieherstel projectmatig aan. Door het mkaen van de juiste berekeningen, het inzetten van het juister materieel en het toepassen van de juiste materialen is de duurzaamheid gewaarborgd.

Vakmanschap

Liefde voor het monument. Daar begint het bij DHB Betonbouw mee. De passie wordt aangevuld met een grote dosis vakmanschap. De vaklieden van DHB betonbouw hebben dit specifieke werk, door jarenlange ervaring, in de vingers.